hosokawa_yoshimasa_nakayama_hakudo_danzaki_tomoaki_ishido_sadataro_ishido_shizufumi_victor_cook_galyas_gabor_vagyoczki_tamas_sensei_iaido

Mestereink

MESTEREINK:
ISHIDO SENSEI IAIDO 8. dan Hanshi
COOK SENSEI Iaido 7. dan Kyoshi

DOJO TANÁRAINK:
GALYAS GÁBOR SENSEI 6. dan Renshi
VAGYÓCZKY TAMÁS SENSEI 4. dan